Konfidencialitātes politika

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām un Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

1. atbildīgā persona
Datu apstrādes pārzinis ir:
HIDEAWAY -lakeside kitchen
Āķu iela 15, Baltezers, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164.

info@hideaway.kitchen
27570434

2. kādi dati tiek apstrādāti?

  • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) Rezervēšanas un pasākumu dati
  • Maksājumu informācija


3. datu apstrādes nolūki

  • Galdu rezervāciju un pasākumu pārvaldība
  • Saziņa ar klientiem
  • Maksājumu apstrāde
  • Juridisko saistību izpilde


4. datu apstrādes juridiskais pamats

Art. 6. 1 lit. a VDAR (piekrišana)
Art. 6. 1. punkta b) apakšpunkts VDAR (līguma izpilde)
Art. 6 para. 1. punkta c) apakšpunkts VDAR (juridiska pienākuma izpilde)

5. Datu izpaušana trešajām personām
Jūsu dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams līguma izpildei vai ja jūs neesat devis skaidru piekrišanu.

6. Jūsu tiesības

Informācija: Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, un pieprasīt informāciju par šiem datiem, kā arī papildu informāciju un datu kopiju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. VDAR 15.

Labojums: Attiecīgi jums ir. pants. 16 VDAR, jums ir tiesības pieprasīt papildināt datus, kas attiecas uz jums, vai izlabot neprecīzus datus, kas attiecas uz jums.

Izdzēšana un apstrādes ierobežošana: Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. VDAR 17. pantu jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati tiktu nekavējoties dzēsti, vai arī pieprasīt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota saskaņā ar VDAR 17. pantu. 18 VDAR.

Datu pārnesamība: Jums ir tiesības pieprasīt saņemt attiecīgos datus, kurus esat mums sniedzis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 20 VDAR un pieprasīt, lai tie tiktu pārsūtīti citiem datu apstrādātājiem.

Iebildums: Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret turpmāku ar jums saistīto datu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 21 VDAR.

Lai izmantotu savas tiesības, varat sazināties ar iepriekš minēto pārzini.

7. glabāšanas periods

Jūsu dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu iepriekš minētos mērķus, vai tik ilgi, kamēr pastāv likumā noteiktie glabāšanas pienākumi.

8. tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde pārkāpj VDAR.

Sazinieties ar

Āķu iela 15, Baltezers
+371 27570434

info@hideaway.kitchen

© 2024 Slēptuve