Noteikumi un nosacījumi

HIDEAWAY - ezera krasta virtuves vispārīgie noteikumi un nosacījumi (VDN)

1. Piemērošanas joma
Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (VDN) attiecas uz visām rezervācijām, pasākumiem un citiem HIDEAWAY - lakeside kitchen piedāvātajiem pakalpojumiem.

2. galdiņu rezervācija
Galdiņu rezervāciju var atcelt bez maksas jebkurā laikā. Lai atceltu vai mainītu rezervāciju, lūdzu, savlaicīgi sazinieties ar mums.

3. Pasākumi
3.1 Īpaši atcelšanas nosacījumi attiecas uz pasākumiem, kas rezervēti restorānā HIDEAWAY - ezera krasta virtuve.
3.2 Pēc līguma parakstīšanas atcelšanas gadījumā tiek piemērotas šādas maksas:
Līdz 2 nedēļām pirms pasākuma datuma: Līdz 2 dienām pirms pasākuma norises dienas: 60% no nolīgtās cenas
Līdz 2 dienām pirms pasākuma norises dienas: 1: 80 % no nolīgtās cenas
Pasākuma dienā: 100 % no nolīgtās cenas

4. Datu aizsardzība
4.1 Mums ir svarīga jūsu personas datu aizsardzība. Mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām.
4.2. Plašāka informācija par jūsu personas datu apstrādi ir atrodama mūsu [privātuma politikā] (saite uz privātuma politiku), kas ir daļa no šiem vispārīgajiem noteikumiem.

5. Atruna
5.1 Restorāns [restorāna nosaukums] nav atbildīgs par nelielas neuzmanības dēļ nodarītiem zaudējumiem, ja vien šie zaudējumi neattiecas uz būtiskām līgumsaistībām, zaudējumiem, kas radušies dzīvības, ķermeņa vai veselības bojājumu rezultātā, vai prasībām saskaņā ar Likumu par atbildību par precēm.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1 Ja kāds no šo VDN noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.
6.2 Piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus. 6.3. Visu strīdu, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, jurisdikcijas vieta ir restorāna Hideway juridiskā adrese.

Sazinieties ar

Āķu iela 15, Baltezers
+371 27570434

info@hideaway.kitchen

© 2024 Slēptuve